ISIN

ISIN

Om International Securities Identification Number (ISIN)

ISIN-standarden brukes over hele verden for å identifisere spesifikke verdipapirer som obligasjoner, aksjer (ordinære og preferanseaksjer), rentederivater, oppslagsbevis, kapitalfond, markedspapirer og aksjeopsjoner. ISIN tilegnes verdipapirer for å forenkle utvetydige avregnings- og oppgjørsprosedyrer. De består av en alfanumerisk kode på 12 tegn og tjener til å forene ulike ticker-koder «som kan variere i vekslingskurs og valuta» for det samme verdipapiret. I USA er ISIN utvidede versjoner av 9-tegns CUSIP-nummer (Committee on Uniform Security Identification Procedures); ISIN lages ved å legge til en landskode og et kontrollsiffer i henholdsvis begynnelsen og slutten av et CUSIP-nummer.

Klikk her for å søke om et ISIN

STRUKTUR

Et ISIN inneholder tre deler, som illustrert ved US-049580485-1 (strekene teller ikke, de er kun der for klarhet). Koden kan brytes ned som følger:

  • En landskode på to bokstaver, tatt ut fra en liste (ISO 6166) utarbeidet av International Organization for Standardization (ISO). Denne koden tilegnes i henhold til lokaliseringen av firmaets hovedkontor. En spesiell kode, ‘XS’, brukes for internasjonale verdipapirer som er klarerte gjennom europeiske systemer som Euroclear og CEDEL. ISIN-bruk ved depotbevis er unikt siden landskoden for verdipapiret er bestemt av bilagsutstederen, og ikke det underliggende verdipapiret.
  • En numerisk identifikator på ni tegn, kalt National Securities Identifying Number (NSIN), tildeles av National Numbering Agency (NNA) for hvert land eller region. Dersom landsnummeret består av mindre enn ni sifre, legges det til ledende nuller for å lage et NSIN. Den numeriske identifikatoren har ingen reell betydning, det er bare et serienummer.
  • Ett enkelt kontrollsiffer. Sifferet beregnes basert på de foregående 11 tegnene/sifrene ved summen av en modulo-10 algoritme, og bidrar til å hindre forfalskede nummer.

Bruk

ISIN ble før betraktet å være kun en sekundær form for identifisering av verdipapirer, brukt utelukkende for klarering og oppgjør. I de senere årene har noen europeiske land begynt å bruke ISIN som den primære identifikatoren for verdipapirer. ISIN brukes indirekte i USA og Canada siden de er bygd opp av CUSIP-nummer. Over tid ser de fleste land ut til å være villige til å innføre ISIN-nummerering enten som primær eller sekundær identifikator for administrering av ISIN.

CUSIP (eid av American Bankers Association og drevet av Standard & Poor’s) og dets arbeid med CUSIP-nummer. Tilsvarende i Storbritannia med Stock Exchange Daily Offical List (SEDOL) ved Londonbørsen. Sveitsiske NNA Telekurswork med sitt Valor-nummer og mer.

Universell anerkjennelse av ISIN er viktig for å oppnå målet om den globale direktehåndterings prosessen (GSTP), som er den elektroniske håndteringen av handelsklarering og oppgjør uten manuell innblanding. ISIN brukes av aksjeverger for å spore andeler til institusjonelle investorer i et format som er forenlig med alle verdensmarkeder.

Klikk her for å søke om et ISIN-nummer