ISIN

ISIN

O Międzynarodowym Numerze Identyfikacyjnym Papierów Wartościowych (ISIN)

Norma ISIN jest używana na całym świecie w celu identyfikacji specjalnych papierów wartościowych takich jak obligacje, akcje (zwykłe i uprzywilejowane), transakcje terminowe, gwarancje, prawa poboru, fundusze powiernicze, krótkoterminowe papiery dłużne i opcje. Numery ISIN są przypisywane papierom wartościowym dla ułatwienia procedur rozrachunkowych i płatniczych. Każdy numer ISIN składa się z 12-cyfrowego kodu alfanumerycznego i ma ujednolicić różne oznaczenia papierów wartościowych, „które są zróżnicowane ze względu na giełdę i walutę” dla tego samego papieru wartościowego. W Stanach Zjednoczonych ISIN jest rozszerzoną wersją 9-znakowego numeru CUSIP (Komisja ds. Jednolitych Procedur Identyfikacji Papierów Wartościowych). Numery ISIN można utworzyć poprzez dodanie kodu kraju i cyfry kontrolnej, odpowiednio na początku i końcu numeru CUSIP.

Kliknij, aby złożyć podanie o ISIN

STRUKTURA

Istnieją trzy części numeru ISIN, co widać w przykładzie: US-049580485-1 (myślniki nie liczą się, wpisano je dla przejrzystości). Kod można rozbić na następujące części:

  • Dwuliterowy kod kraju, pobrany z listy (ISO 6166) przygotowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kod ten jest przypisany zgodnie z lokalizacją głównej siedziby firmy. Specjalny kod 'XS' jest używany dla międzynarodowych papierów wartościowych rozliczanych przez ogólnoeuropejskie systemy rozrachunkowe, takie jak Euroclear lub CEDEL. Użycie numeru ISIN kwitu depozytowego jest wyjątkowe dzięki temu, że kod kraju dla papieru wartościowego jest kodem emitenta kwitu, a nie papieru wartościowego bazowego.
  • 9-znakowy identyfikator liczbowy, nazywany Krajowym Numerem Identyfikacji Papierów Wartościowych (NSIN), i przypisywany przez Krajowe Biuro Numeracji (NNA) każdego państwa lub obszaru. Jeśli numer krajowy składa się z mniej niż dziewięciu cyfr, uzupełnia się go zerami wiodącymi do postaci ISIN. Identyfikator liczbowy nie ma żadnego wewnętrznego znaczenia, jest w zasadzie numerem seryjnym.
  • Pojedyncza cyfra kontrolna. Ta cyfra jest obliczana na podstawie poprzedzających ją 11 znaków/cyfr i wykorzystuje resztę z dzielenia ich sumy przez 10, oraz pomaga zapobiec użyciu sfałszowanych numerów.

Użytkowanie

Numery ISIN, były dawniej uznawane za drugorzędne sposoby identyfikacji papierów wartościowych i używane wyłącznie do rozrachunków i płatności. W ostatnich latach, niektóre kraje europejskie przyjęły ISIN jako główne identyfikatory papierów wartościowych. Numery ISIN są niezauważalnie stosowane w USA i Kanadzie, ponieważ są zbudowane na bazie numerów CUSIP. Z czasem, większość krajów zdaje się wyrażać wolę przyjęcia numeracji ISIN jako głównego lub dodatkowego identyfikatora zarządzającego numerami ISIN.

CUSIP (należący do Amerykańskiego Stowarzyszenia Bankierów i obsługiwany przez Standard & Poor’s) i jego współpraca z numerem CUSIP. Podobnie w Wlk. Bryt., Oficjalna Lista Kodów Identyfikacyjnych Papierów Wartościowych (SEDOL), Giełda Londyńska. Szwajcarski NNA Telekurswork z numerem Valor Number i inne.

Powszechna akceptacja numeru ISIN jet ważna dla osiągnięcia globalnego przetwarzania automatycznego (GSTP), które jest systemem elektronicznej obsługi handlu, rozrachunku i płatności bez ręcznej interwencji. Numery ISIN są używane przez powiernika akcji do śledzenia portfeli akcji inwestorów instytucjonalnych w formacie, który jest jednolity na wszystkich światowych rynkach.

Kliknij tutaj, aby złożyć podanie o ISIN