ISIN

ISIN

Om International Securities Identification Number (ISIN)

ISIN standarden bruges verden over til at identificere specifikke værdipapirer såsom obligationer, aktier (fælles og foretrukne), futures, garantibeviser, kredit papirer, kommercielle papirer (virksomhedscertifikater) og options. ISIN-koder tildeles værdipapirer for at sikre entydige clearing- og afviklingsprocedurer. Koden består af et 12-cifret alfanumerisk beløb og forener forskellige ticker symboler der typisk varierer alt efter hvilken fondsbør og valuta hvorunder værdipapiret handles. I USA er ISIN-koder udvidede versioner af de 9 tegn, der bruges til et CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures) nummer. ISIN kan dannes ved at tilsætte en landekode og et kontrolciffer henholdsvis foran og bagpå et CUSIP nummer.

Klik her for at søge om et ISIN

STRUKTUR

Der er tre dele til en ISIN som eksemplificeret af US-049580485-1 (stregerne tæller ikke, de er blot tilsat for at lette oversigten). Koden kan opdeles således:

  • En landekode på to bogstaver, som tages fra en liste (ISO 6166) udarbejdet af the International Organization for Standardization (ISO). Denne kode tildeles i henhold til placeringen af et selskabs hovedsæde. En særlig kode ‘XS’. bruges til internationale værdipapirer der cleares gennem pan-Europæiske clearing systemer som Euroclear og CEDEL. De to cifre for landekoden for et aktiecertifikat er unikke, idet landekoden i dette tilfælde bestemmes af det land hvori certifikatet udstedes, uafhængigt af hvilket land det fremsendes til.
  • En ni-cifret numerisk identifikation, kaldet National Securities identifikationsnummer (NSIN), og som er tildelt af det enkelte lands eller regions nationale nummerplan Agency (NNA). Hvis et nationalt nummer er sammensat af mindre end ni cifre, er det polstret med nuller til at blive en NSIN. Den numeriske identifikation har ingen iboende betydning € "det er hovedsageligt et serienummer.
  • Et enkelt check-ciffer. Tallet er beregnet på grundlag af de foregående 11 tegn / cifre og bruger en sum modulo 10 algoritme og hjælper med at sikre mod forfalskede tal.

Brug

ISIN-koder blev tidligere anset som en sekundær type værdipapir identifikation, der var i brug primært for clearing og afvikling. I de seneste år har flere europæiske lande adopteret ISIN som deres primære identifikation for værdipapirer. ISIN bruges implicit i USA og Canada fordi de bygger på CUSIP numre. Som tiden går synes de fleste lande at være villige til at adoptere ISIN numre enten som primære eller sekundære identifikation med henblik på at administrere ISIN.
adopteret CUSIP ejes af den Amerikanske Bankers Association og drives af Standard & Poor’s. CUSIP bruges ligeledes i Storbritannien på London Stock Exchange og den såkaldte Stock Exchange Daily Official List (SEDOL), samt det schweiziske NNA Telekurwork.

En universal accept af ISIN er vigtigt for at opnå målsætningen om en såkaldt global straight-through processing (GSTP), hvilket er den elektroniske håndtering af en handels clearing og settlement uden manuel indgriben. ISIN bruges af aktie kontoførende med henblik på at kunne spore værdipapirerne.

Klik her for at ansøge om en ISIN-kode