ISIN

ISIN

Om International Securities Identification Number (ISIN)

ISIN-standarden används över hela världen för att identifiera specifika värdepapper obligationer, aktier (stamaktier och preferensaktier), terminer, fullmakter, rättigheter, överlåtanden, företagscertifikat och optioner. ISIN tilldelas värdepapper för att underlätta otvetydiga clearing och avvecklingsförfaranden. De består av en 12-siffrig alfanumerisk kod som förenar olika ticker-symboler “vilka kan variera beroende på växlingskurs och valuta” för samma värdepapper. I USA är ISIN utökade versioner med 9-tecken i enlighet med CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures) nummer; ISIN skapas genom att lägga till en landskod och kontrollsiffra i respektive början och slut av CUSIP-nummer.

Klicka här för att ansöka om nytt ISIN

STRUKTUR

ISIN består av tre delar av som exemplifieras av US-049580485-1 (bindestreck är inte inräknade, de finns endast där för att förtydliga). Koden kan delas upp enligt följande:

  • Landskod med två bokstäver, hämtas från en lista (ISO 6166) som utformas av International Organization for Standardization (ISO). Denna kod tilldelas enligt placeringen ett företags huvudkontor. En särskild kod, ‘XS’. används för internationella värdepapper som är klara för att omfatta europeiska clearingsystem som Euroclear och CEDEL. Vid depåbevis används ISIN på ett unikt sätt genom att landskoden för värdepapper avser utfärdaren av beviset, inte det aktuella värdepapperet.
  • En niosiffrig numerisk identifierare, som kallas National Securities Identifying Number (NSIN), och utfärdas av National Numbering Agency (NNA) för varje land eller region. Om ett nationellt nummer består av färre än nio siffror, sker en utfyllnad av nollor för att bli ett NSIN. Den numeriska identifieraren har ingen egen betydelse, det är bara ett serienummer.
  • En enkel kontrollsiffra. Beräkningen av siffran baseras på föregående 11 tecken/siffror och använder summan av en modulos-10 algoritm som bidrar till att motverka förfalskade nummer.

Användning

ISIN betraktades tidigare endast som en sekundär form av säkerhetsidentifikation, som användes exklusivt för clearing och avveckling. Under senare år har några europeiska länder antagit ISIN som en primär säkerhetsidentifikation. ISIN används indirekt I USA och Kanada eftersom de baseras på CUSIP-nummer. Med tiden verkar de flesta länder vara villiga att anta ISIN-numrering, som antingen primär eller sekundär identifierare för administration av ISIN.

CUSIP (ägs av American Bankers Association och drivs av Standard & Poor’s) och dess arbete med CUSIP-nummer. Samma sak i Storbritannien med Stock Exchange Daily Official List (SEDOL) vid Londonbörsen. Det Schweiziska NNA Telekurswork med sitt Valor Nummer och annat.

Universellt godkännande av ISIN är viktigt för att uppfylla målet om den globala direkthanteringsprocessen (GSTP), vilket är den elektroniska hanteringen vid handel där clearing och avveckling sker utan manuell inblandning. ISIN används av aktieinnehavare för spårning.

Klicka här för att ansöka om nytt ISIN