Dodaj Twój Kod ISIN

Dodaj Twój Kod ISIN

Funkcja pozwala dodać od zaledwie 1 kodu ISIN do dowolnej liczby kodów do publicznej bazy danych

 • Utwórz własne konto, zaloguj się i uzupełnij swoje dane, kiedy Ci się podoba.
 • W dowolnej chwili zaloguj się do Twojego konta i ZAKTUALIZUJ Twoją wartość nominalną, wartość aktywów netto i inne dane w miarę potrzeb.
 • Obecność w naszej bazie danych pozwala, aby Twój numer ISIN był wyszukiwany i wyświetlany przez każdego w naszej Publicznej Darmowej Bazie
 • Twój kod(y) ISIN pozostanie dożywotnio w naszej Publicznej Bazie Danych.
 • Otrzymasz również dostęp do Prywatnej Bazy Danych zawierającej miliony kodów.
 • Funkcje zapewniają
 • Utwórz konto, loguj się tak często jak potrzebujesz i dostosowuj swoje dane.
 • Dodaj do publicznej bazy tyle profilów kodów ISIN, ile potrzebujesz
 • Uzyskaj dostęp do rejestrów ISIN
 • Możliwość kontaktu z nami w sprawie pytań i konsultacji związanych z wyszukiwaniem ISIN
 • Ulepszone Zabezpieczenia
 • Usługa wsparcia dla ISIN

Kontakt z nami w sprawie opłat

DODAJ Twój kod(y) ISIN do naszej publicznej bazy danych, dostępnej dla wszystkich.

Baza danych ISIN: Organizacja ISIN (ISIN.org) jest dumna ze swojej niezależnej, największej na świecie bazy danych ISIN.

ISIN.ORG jest najwyżej ocenianym adresem internetowym dla wyszukiwań ISIN na świecie. Większość wyszukiwań kodów ISIN w Sieci kończy się wejściem na stronę www.isin.org.

Dwie bazy danych ISIN: ISIN.org jest dumna z dwóch baz danych: prywatna baza danych dla Członków, która może pochwalić się milionami kodów ISIN, oraz darmowa publiczna baza danych z ograniczonymi możliwościami wyszukiwania. Zostając Członkiem Isin.org, otrzymujesz dostęp do milionów kodów ISIN i jesteś w stanie reprezentować Twoją spółkę i/lub papiery wartościowe przed klientami w naszej publicznej bazie danych, w której wszyscy mogą wyszukiwać i wyświetlać dane za darmo.